Lidmaatschap

Het lidmaatschap van BCV loopt per kalenderjaar. Wanneer je je aanmeldt in de loop van het jaar, dan betaal je het resterende contributiebedrag van dat jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd per jaar, tenzij je voor 1 december via info@badmintonvoorburg.nl hebt opgezegd. Bij jeugdleden dient de opzegging door een ouder/verzorger te worden verzorgd.

Heb je nog niet eerder bij BCV gebadmintond? Dan kun je drie keer gratis spelen inclusief training op vrijdag. Naast het standaard lidmaatschap heeft BCV een rittenkaart voor oud-leden (vraag ernaar in de sporthal).

Het inschrijfformulier vind je in de zaal of kun je hieronder downloaden. Vul het in en lever het (senioren samen met een pasfoto) in tijdens de speelavond.
Inschrijfformulier
Download English version subscription form

Tarieven in 2018

Algemeen
€ 187,50 volwassenen (18+)
€ 155,00 jeugd (incl. vrijdagtraining)
€ 15,00   inschrijfgeld (eenmalig)

Competitie

€ 45,00  jeugd (voorjaar)
€ 45,00  recreanten + mannen-/vrouwencompetitie met nylon shuttles (voorjaar/najaar)
€ 60,00  mannen/vrouwen-competitie met veren shuttles (voorjaar)
€ 60,00  senioren team 4-8 (nylon shuttles) najaar
€ 80,00  senioren team 1-3 (veren shuttles) najaar

Training
€ 50,00   senioren team 4-8 (maandag / (af en toe) vrijdag)
€ 50,00   recreanten (vrijdag)
€ 105,00 seniorenselectie (maandag + half jaar vrijdag)
€ 45,00   jeugdselectie (maandag)

Betaling
BCV gebruikt automatische incasso. Heb je daarvoor nog geen machtiging afgegeven? E-mail deze t.a.v. de penningmeester.  Contributie, inschrijfgeld en andere bijdragen zoals voor training en competitie worden automatisch afgeschreven. Daarover krijg je vooraf een e-mailbericht. Je kunt een incasso altijd stoppen of binnen 8 weken laten terugboeken. Je machtiging kun je eenvoudig intrekken en deze vervalt automatisch bij einde lidmaatschap.

BCV gebruikt Incassant ID NL20ZZZ404099130000 en rekeningnummer NL66INGB0002315580.

  • In het voorjaar wordt circa 6/10 van de contributie geïncasseerd, en eventuele bijdragen voor voorjaarscompetitie.
  • In het najaar wordt circa 4/10 van de contributie geïncasseerd, en eventuele bijdragen voor training en najaarscompetitie.


Wij zijn Ooievaarspas-aanbieder
We vinden als vereniging dat iedereen moet kunnen sporten. Ook mensen voor wie dat moeilijk is, zoals mensen met een laag inkomen. Wij bieden in samenwerking met de gemeente die mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om met korting lid te worden van onze sportvereniging. Dit kan met de Ooievaarspas.

Leden van Badmintonclub Voorburg die 18 jaar of ouder zijn en die in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas, krijgen op vertoon van hun Ooievaarspas 50% korting op de contributie; leden die jonger dan 18 jaar zijn krijgen zelfs 100% korting indien zij aan de voorwaarden voldoen die de Ooievaarspas hiervoor stelt. Woon je in Leidschendam of Voorburg, meld je dan hier aan. Meer informatie: www.ooievaarspas.nl, of bekijk de folder.

Overige regels
Door het lidmaatschap aan te gaan, verklaar je dat je akkoord gaat met de bepalingen van statuten en het huishoudelijk reglement van BCV (verkrijgbaar via info@badmintonvoorburg.nl). Langdurige blessures dienen per e-mail te worden doorgegeven. Schade dient binnen 24 uur per e-mail te worden doorgegeven. Eventuele vergoeding vanuit de ongevallenverzekering vindt uitsluitend plaats als geen andere verzekering de schade dekt, en geldt uitsluitend bij activiteiten van BCV, Regio Zuid-West of Badminton Nederland.