Saskia Marseille nieuwe secretaris

Tijdens de extra algemene ledenvergadering op vrijdag 9 oktober is Saskia Marseille als secretaris benoemd. Alle aanwezige leden stemden unaniem voor. Saskia: veel succes!