Bestuur

Het bestuur van BCV zorgt voor het beleid van de club. Dat varieert van het organiseren van allerlei praktische zaken voor de jeugd, recreanten en competitiespelers tot het onderhouden van de contacten met de badmintonbond, de sporthal, de gemeente, sponsors en nog heel veel meer. Dit doen we om ervoor te zorgen dat BCV een gezonde en gezellige badmintonvereniging is en blijft.

•Gert Scholter (voorzitter)
•Paul Mezenberg (penningmeester; vicevoorzitter)
•Matti Kabos (secretaris)
•Lydeke Roos (PR-commissie)
•Amandine Brandsma (AC)


V.l.n.r.: Gert, Paul, Lydeke, Amandine en Matti.