BCV 55 jaar

In 2023 bestaat BCV 55 jaar. Dat is een goede reden om feestelijke activiteiten te organiseren. Zet daarom alvast de volgende data in je agenda.

  • 13 januari: nieuwjaarstoernooi met veiling
  • 30 jan, 3 en 5 feb: clubkampioenschappen
  • 18 maart: Arnhem recreantentoernooi
  • april: verrassingstocht
  • mei: workshop cricket
  • 24 juni: lustrumfeest
  • 8-10 september: seniorenkamp
  • oktober: ping-pong-pluimpjetoernooi
  • november: spelavond
  • december: heel BCV bakt