Gedragscode

Gedragscode

Badmintonclub Voorburg vindt eerlijk en veilig sporten belangrijk en sluit zich aan bij de Gedragscodes Sport van NOC*NSF.

We verwachten van onze vrijwilligers, trainers en sporters dat zij zich hieraan houden. Zo dragen onze badmintonners eraan bij dat de sport zuiver en leuk blijft voor iedereen. Onze vrijwilligers en trainers creëren een veilige en gezellige omgeving om in te sporten, zaken van de club integer te regelen en leuke activiteiten te ontplooien. Nieuwe vrijwilligers worden via e-mail door het bestuur gevraagd om het beleid op deze pagina te lezen en zich hieraan te conformeren.

Meldprotocol

Een meldprotocol houdt in dat je vaste afspraken maakt over het melden van seksueel ongewenst gedrag. Daardoor hangt het niet meer af van je eigen inschatting. Het meldprotocol van BCV (NOV) biedt bescherming aan de melder/degenen die naar het protocol handelen, aan het vermoedelijke slachtoffer en aan degene die beschuldigd wordt. Het protocol geeft ook een verplichting: te handelen op de vastgelegde manier.

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is iemand met wie je in vertrouwen kunt praten. Dat maakt het makkelijker om over moeilijke onderwerpen te beginnen. Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenspersoon gaan. Die is er voor iedereen: kinderen, jongeren, vrijwilligers en ouders. Hij of zij helpt om seksueel ongewenst gedrag te voorkomen, bijvoorbeeld door op mensen af te stappen die zich niet goed gedragen. En natuurlijk behandelt de vertrouwenspersoon elke melding: klein of groot, ernstig of minder ernstig. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dus hij of zij geeft alleen informatie door als degene die hulp vraagt of een melding doet, dat goed vindt. Behalve als er strafbare feiten zijn gepleegd. Dan is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om dit bij de politie te melden.

De vertrouwenspersoon van BCV is de secretaris: Matti Kabos. Hij is te bereiken via secretariaat@badmintonvoorburg.nl en natuurlijk ook aanspreekbaar in de sporthal.

Aanstellingsbeleid

Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het heel voorkomende en aardige mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbare mensen. Daarbij maken ze gebruik van de welwillendheid en het vertrouwen van een organisatie. Daarom is het belangrijk dat wij als sportvereniging vrijwilligers die met kwetsbare mensen in contact komen zorgvuldig selecteren. Wij stellen het conformeren aan onze gedragscode zoals op deze pagina vermeld verplicht voor alle vrijwilligers. Daarnaast is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor onze vrijwilligers die met kwetsbare mensen in contact komen. Daaronder vallen onder andere jeugdtrainers en leden van de jeugdcommissie en jeugdkampcommissie. Het naleven van deze verplichting is een taak van het bestuur. Via informele intakegesprekken zal het bestuur of een commissie waarin de vrijwilligers in contact komen met kwetsbare mensen nagaan of een nieuwe vrijwilliger geschikt is voor zijn of haar rol.