Geweld op het veld, schelden op de scheids, gluren in de kleedkamer…

Geweld op het veld, schelden op de scheids, gluren in de kleedkamer…

Nee dit is niet het laatste nieuws uit BCV. Het is wel de realiteit binnen veel sportverenigingen, de ene tak van sport meer dan de ander. Sportbonden, NOC-NSF en het ministerie van VW&Sport hebben initiatieven genomen om seksuele intimidatie, geweld en pesten waar mogelijk uit te bannen en te streven naar een veilig sportklimaat. En binnen het bestuur zijn we bezig op een rij te zetten hoe wij ervoor staan. Niet vanwege een vervelend  incident, maar wel om bij te dragen aan het voorkómen daarvan.

Een bijeenkomst op 3 februari – “sportcafé”- die de gemeente L-V had laten organiseren voor bestuurders van sportclubs, had als thema “veilig sportklimaat”. En dat was een mooie kans om eens te horen waar andere verenigingen tegen aanlopen, en wat je daaraan zou kunnen doen. Samen spelregels maken voor een respectvolle omgang met elkaar? Smartphones inleveren voordat een jeugdteam verplicht gaat douchen? Of van iedere vrijwilliger /bestuurslid/ trainer een justitiële “verklaring omtrent het gedrag” verlangen?

Als bestuur willen we ons voorlopig concentreren op zichtbaar maken wat al geregeld is (bijv. via Badminton NL) en enkele aanvullende stappen. Daar komen we in de eerstvolgende ALV op terug. Zou je het bestuur nu al iets willen meegeven? Schiet me even aan in de sporthal of mail naar: secretariaat@badmintonvoorburg.nl.

Saskia Marseille