Lidmaatschap

Het lidmaatschap van BCV loopt per kalenderjaar. Wanneer je je aanmeldt in de loop van het jaar, betaal je het resterende contributiebedrag van dat jaar. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd per jaar, tenzij je hebt opgezegd voor 1 december via info@badmintonvoorburg.nl. Bij jeugdleden dient een ouder/verzorger de opzegging te mailen.

Heb je nog niet eerder bij BCV gebadmintond? Speel dan 3 keer gratis, inclusief training op vrijdag. Naast het standaard lidmaatschap heeft BCV een rittenkaart voor oud-leden, vraag ernaar in de sporthal.

Inschrijven

Het inschrijfformulier vind je in de zaal of download je hieronder. Lever het in (senioren samen met een pasfoto) tijdens de speelavond of mail het door.
Inschrijfformulier
Download English version subscription form

Tarieven in 2023

Basislidmaatschap per jaar

€ 170 jeugd (incl. vrijdagtraining)
€ 215 volwassenen (18+)
€ 15 inschrijfgeld (eenmalig)

Training per jaar

Vrijdagtraining jeugd inclusief bij het basislidmaatschap
€ 55 jeugdselectie (maandag)
€ 55 recreanten (vrijdag)
€ 55 volwassenen (maandag)
€ 90 selectie volwassenen (maandag)

Per competitie

€ 45 jeugd
€ 45 recreanten + mannen-/vrouwencompetitie met nylon shuttles in het voorjaar
€ 60 mannen-/vrouwencompetitie met veren shuttles (voorjaar)
€ 60 volwassenen (nylon shuttles) najaar
€ 80 volwassenen (veren shuttles) najaar

Betaling

BCV gebruikt automatische incasso. Heb je nog geen machtiging afgegeven? E-mail deze t.a.v. de penningmeester.  Contributie, inschrijfgeld en andere bijdragen zoals voor training en competitie worden automatisch afgeschreven. Daarover krijg je vooraf een e-mailbericht. Je kunt een incasso altijd stoppen of binnen 8 weken laten terugboeken. Je machtiging kun je eenvoudig intrekken en vervalt automatisch bij einde lidmaatschap.

BCV gebruikt Incassant ID NL20ZZZ404099130000 en rekeningnummer NL66INGB0002315580.

  • In het voorjaar wordt circa 6/10 van de contributie geïncasseerd, en eventuele bijdragen voor voorjaarscompetitie
  • In het najaar wordt circa 4/10 van de contributie geïncasseerd, en eventuele bijdragen voor training en najaarscompetitie


Wij zijn Ooievaarspas-aanbieder

We vinden als vereniging dat iedereen moet kunnen sporten. Ook mensen voor wie dat moeilijk is, zoals mensen met een laag inkomen. Wij bieden in samenwerking met de gemeente die mensen met een laag inkomen de mogelijkheid om met korting lid te worden van onze sportvereniging. Dit kan met de Ooievaarspas.

Leden van Badmintonclub Voorburg die 18 jaar of ouder zijn en die in het bezit zijn van een geldige Ooievaarspas, krijgen op vertoon van hun Ooievaarspas 50% korting op de contributie; leden die jonger dan 18 jaar zijn krijgen zelfs 100% korting indien zij aan de voorwaarden voldoen die de Ooievaarspas hiervoor stelt. Woon je in Leidschendam of Voorburg, meld je dan hier aan. Meer informatie: www.ooievaarspas.nl.

Overige regels

Door het lidmaatschap aan te gaan, verklaar je dat je akkoord gaat met de bepalingen van statuten en het huishoudelijk reglement van BCV (verkrijgbaar via info@badmintonvoorburg.nl). Langdurige blessures dienen per e-mail te worden doorgegeven. Schade dient binnen 24 uur per e-mail te worden doorgegeven. Eventuele vergoeding vanuit de ongevallenverzekering vindt uitsluitend plaats als geen andere verzekering de schade dekt, en geldt uitsluitend bij activiteiten van BCV, Regio Zuid-West of Badminton Nederland.

Aanbieder op de Sportstrippenkaart Leidschendam-Voorburg

Samen met 43 andere sportverenigingen bieden we onze sport aan via de sportstrippenkaart Leidschendam-Voorburg. Met deze kaart kunnen inwoners van jong tot oud 4 sporten kosteloos uitproberen. De coördinatie van de sportstrippenkaart is in handen van Stichting Sport en Welzijn. Vooraf aanmelden voor de proeftrainingen is verplicht en gaat via de website van Sport en Welzijn.