Verslag alv van 21 april 2016

Terug- vooruit- en film-kijken; een bericht uit de ALV

Elk voorjaar kan iedere BCV’er een avond meepraten over hoe het met de club gaat. En meebeslissen over vragen als: hoe verder? wie trekt de kar? en wat mag het kosten?  Daarvoor is er de algemene ledenvergadering, en die vond dit jaar plaats op 21 april.

Een belangrijke beslissing hebben jullie vast al op de website en in de media gelezen, namelijk de benoeming van een nieuwe voorzitter: Gert Scholtes. Hij volgt Peer van Etten op, die na vier jaar voorzitterschap werd uitgeluid met woorden van dank, met applaus en bloemen. Verdiend!

Voordat hij de hamer doorgaf,  leidde Peer de leden nog eenmaal met  een serie slides door de agendapunten, de commissieverslagen over het afgelopen jaar en het nieuwe meerjarenplan. En welk thema kreeg daarbij de meeste aandacht van de deelnemers aan de vergadering? Onze jeugdleden!

Hoe zorgen we ervoor dat de jeugd goed wordt begeleid, dat talent wordt opgemerkt en ontwikkeld, dat belemmeringen voor doorstroming naar de senioren worden weggenomen? Het gesprek hierover onder aanwezigen, van wie velen zelf BCV-junior zijn geweest, leverde goede ideeën op en vormde het hart van de vergadering. En nu: werk aan de winkel voor Jeugd- en Technische commissie, trainers, leden die hen willen ondersteunen en natuurlijk de jongere BCV’ers zelf. En daar willen we er – na een afname vorig jaar – graag meer van.

Altijd op de agenda van de voorjaars-ALV: financiën. Het is de penningmeester in 2015 gelukt de eindjes aan elkaar te knopen, maar makkelijk is dat niet. De ALV ging akkoord met een kleine verhoging van de contributie in 2017. Meer over de ALV in de officiële  notulen, die het bestuur vóór de zomerstop wil verspreiden.

Hier alleen nog iets over de pauzefilm. Halverwege de avond ging de productie van Peer in première over de lotgevallen van de Gouden Shuttle, starring: de bestuurstijgers. Twee slimme jonkies, Mega Mindy, Jan Jaap van Rijn en de BCFee moesten eraan te pas komen om de shuttle van Mia Audina aan de maffia te ontfutselen. Hapje en drankje erbij… smullen…

Saskia Marseille