Privacy

Privacyverklaring Badmintonclub Voorburg (BCV)
laatst aangepast 24 mei 2018

BCV is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, KvK-nr 40409913.
Vragen over privacy stel je aan: info@badmintonvoorburg.nl.

BCV hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die wij verwerken om als vereniging te functioneren en activiteiten voor, door en met onze leden te organiseren.

BCV verkrijgt persoonsgegevens van jou als lid, bijvoorbeeld de gegevens die je ons verstrekt via formulieren op papier of op onze en andere websites, apps, e-mail en telefoon. Daarnaast kunnen wij jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van gezamenlijke activiteiten zoals het met andere clubs, Badminton Nederland en anderen organiseren van toernooien en competities.

Soorten gegevens
BCV verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en (mobiele) telefoonnummers
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankgegevens ten behoeve van uitvoeren van incasso’s
 • Spelniveau voorafgaand aan lidmaatschap
 • Hoe je met BCV in contact bent gekomen
 • Pasfoto ten behoeve van het inhangpasje
 • Deelname aan competitie, training, toernooien
 • Uitoefenen van vrijwilligersrollen in de vereniging
 • Hoedanigheden als sponsor, adverteerder, trainer, ereleden

Gegevens over deelname aan competitie en training en aan bestuur en commissies worden -tijdelijk- gepubliceerd in de zaal en op de website.
Bij bepaalde situaties leggen wij ook -tijdelijk- bijzondere gegevens vast zoals allergie/medicijngebruik bij kamp en blessure bij betalingsuitstel.
Communicatie die je hebt met BCV via e-mail en telefoon wordt op het desbetreffende account vastgelegd.
Gegevens over gebruik van onze website en links in de Nieuwsbrief worden gekoppeld aan je IP-adres (met cookies en online tools zoals Google Analytics).
Gegevens die jij zelf en derden plaatsen op onze pagina’s op social media vallen onder je eigen verantwoordelijkheid. Die social media verwerken jouw gegevens volgens hun eigen privacyverklaringen.

Tijdens badminton(-evenementen) kunnen foto’s gemaakt worden ten behoeve van o.a. publicatie op de website en social media. Daarvoor kun je je afmelden. Foto’s van jeugdleden onder 16 worden alleen met specifieke toestemming gepubliceerd.
Voor ons Open Toernooi zijn je gegevens, ook als je geen lid bent van BCV, -tijdelijk- nodig voor de organisatie en communicatie rond het toernooi. Die gegevens zet je zelf in de inschrijving via Badminton Nederland en gebruiken wij voor de toernooi-tool. Er worden voor promotiedoeleinden foto’s/video’s gemaakt, van spelers en in ieder geval van prijswinnaars. Door mee te doen geef je daarvoor toestemming.

Doeleinden 
BCV verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • De leden van onze vereniging van dienst zijn,
 • Contact en communicatie met en het informeren van de leden;
 • Het organiseren van activiteiten, toegespitst op categorieën (ex-)leden;
 • Het verrichten van administratieve en financiële handelingen;
 • Promotie;
 • Statistiek, website- en mailing-analyse en archiefverplichtingen;
 • Nakoming van wettelijke bewaarverplichtingen; het voeren van procedures.

Grondslagen 
De gegevensset die we hanteren op ons inschrijfformulier leggen we grotendeels vast in onze ledenadministratie en is nodig voor de uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging. Daar blijft het bewaard voor de duur van je lidmaatschap en daarna deels voor promotieactiviteiten zoals het lustrum en voor statistiek zoals het meerjarig ledenverloop.
De gerechtvaardigde belangen die wij bij deze verwerking hebben zijn:

 • Efficiënt en effectief de leden van dienst zijn;
 • De bescherming van haar financiële belangen.

Hoe wij je gegevens delen en verstrekken
BCV deelt je gegevens alleen als dat nodig of verplicht is. De gegevens uit onze ledenadministratie worden binnen BCV alleen gedeeld met wie ze nodig heeft. Dat geldt voor commissies, commissieleden en trainers die zaken voor je organiseren, en in beperkte mate voor andere deelnemers aan de competitie waar jij in speelt. Als we lijsten maken voor activiteiten verstrekken we de betreffende commissies, trainers en andere vrijwilligers alleen de gegevens die nodig zijn.
Als BCV groepsberichten verstuurt, doen we dat met e-mailadressen in het BCC-veld.

Als BCV-lid ben je ook bondslid en word je aangemeld bij Badminton Nederland, waar je ook in hun ledenadministratie wordt vastgelegd. Als je competitie speelt komen je gegevens in hun competitieadministratie en op badmintonnederland.toernooi.nl.

Om de dienstverlening goed in te richten kan BCV gebruik maken van (systemen van) derden waarin persoonsgegevens worden verwerkt, enkel voor voornoemde doeleinden.
BCV verstrekt je gegevens niet buiten de EU/EER, met uitzondering van het gebruik van algemeen beschikbare social media, cloud-, opslag-, analyse- en gegevensuitwisselingssystemen zoals Google Analytics, Mailchimp of Facebook.
Deze partijen houden zich aan de Europese privacyregelgeving.
BCV verstrekt je gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij je gegevens bewaren 
BCV verwerkt je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd.

Hoe wij je gegevens beveiligen
Je gegevens worden door ons op passende wijze technisch en organisatorisch beveiligd tegen onnodige inzage, gebruik, misbruik en verlies.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden jouw IP-adres en de systeeminformatie van je apparaat verwerkt.

Je rechten
Je kunt de gegevens die BCV van jou heeft inzien, opvragen, zo nodig laten wijzigingen of verwijderen. Wil je daar gebruik van maken of heb je vragen, gebruik dan onze contactgegevens.
Lees meer over privacy: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.