Update: dubbelen weer mogelijk!

Kleedkamers open en maximaal 50 spelers

Update 6 juni 2021
– For English scroll down –

Jeugd
De jeugdspelers spelen dit seizoen nog door tot 9 juli. De indeling in twee groepen wordt gehandhaafd tot het eind van het seizoen.

Senioren
Bij de senioren mogen er vanaf 5 juni weer dubbels gespeeld worden en bedraagt het maximum aantal spelers in de zaal 50. Hieronder wordt puntsgewijs uitgelegd hoe de speelavonden eruit zien:

 • Alle trainingen voor senioren vervallen.
 • Er mag weer gedubbeld worden.
 • Het inhangbord wordt vooralsnog niet gebruikt, je wisselt na twee sets door.
 • Per speelavond zijn er 50 plekken tegelijkertijd beschikbaar, verdeeld over 30 plekken voor de hele speelavond en 20 plekken over twee speelmomenten (voor spelers die slechts een deel van de avond willen spelen). Let op, de tijden hiervan zijn verschillend op maandag en vrijdag.
 • Kom maximaal 5 minuten voorafgaand aan het begin van het tijdslot.
 • Als je wilt spelen, kun je je vanaf zaterdag 12:00 inschrijven op de registratielijst, dit is de volgende google sheet.
 • Let op: de kolom voor de hele avond staat aan de rechterkant (waar eerst de reservelijst stond)
 • De speelavonden gaan alleen door als er per avond twee coronaverantwoordelijken zijn. Wees sportief en verdeel die taak!
 • Overige spelregels omtrent het registreren zijn opgenomen in de registratielijst. Zorg dat je ze naleeft.
 • Tijdens de zomervakantie kan er gespeeld worden op de maandagen van 19:30 tot 22:00. De eerste dag hiervan is 19 juli.

Coronaverantwoordelijke:
Als verantwoordelijke zorg je voor het opbouwen of afbreken van de netten. Daarnaast zorg je voor het klaarzetten en het naleven van de hygiënemaatregelen en de presentielijst. Je let erop of alle maatregelen worden nageleefd, en spreekt eventueel clubgenoten aan. Deze taken mogen natuurlijk gedeeld worden. 

Algemene regels

 • Wees stipt op tijd, kom maximaal 5 minuten eerder dan dat de training of het tijdslot begint.
 • Let op de 1,5 meter afstand naast de baan.
 • De kleedkamers zijn weer open en het is weer mogelijk om daar te douchen.
 • Ouders en publiek zijn niet toegestaan in de zaal/tribune.
 • Senioren schrijven zich bij binnenkomst in op de presentielijst.

Mocht je zien dat er onveilige situaties ontstaan, spreek elkaar dan aan of informeer een van de bestuursleden. We hebben elkaar nodig om de speelavonden veilig te laten verlopen en door te kunnen laten gaan!

———————————————————————————————————————————

– English version –

Youth players
The youth players will continue playing until the 9th of June this season. The two group system will remain until the end of the season.

Senior players
The senior players are allowed to play inside again as well from the 21st of May, with a system similar to that before the lockdown of mid-December. The playing system is as follows:

 • There will be no more trainings.
 • You are allowed to play doubles again.
 • The registration board is not used for now, instead you switch places after playing two sets.
 • Per evening there are 50 slots available to play, they are divided over a group for the entire evening (30 slots) and two groups for half an evening (20 slots) for players who don’t want to play the entire evening. Be aware that the playing times on Monday and Friday are different.
 • Make sure you arrive no earlier than 5 minutes in advance of your playing moment.
 • If you want to play, you have to register your name on a registration list, which will be available at noon on the Saturday before. Use the following registration list, a Google Sheet.
 • Note: the column for the whole evening is on the right
 • The playing evenings and slots can only go on when there are two ‘coronaverantwoordelijken’ (responsible to check if the corona measures are followed) per timeslot. Please be sportive and help out with the necessary tasks!
 • Other game rules regarding registration are in the registration list. Please obey the rules.
 • During the summer holiday the seniors can play on Mondays from 19:30 to 22:00. This starts from the 19th of July.

Coronaverantwoordelijke
The people on corona duty are responsible for setting up and removing the nets. Besides that they will put the registration list and hygiene attributes on the table near the entrance. They also pay attention that everyone inside follows the corona measures and address people when this is not the case. Of course the other players can and should help you with these tasks.

General rules

 • Please be exactly on time, do not arrive early.
 • Keep the 1.5 meter distance outside the court.
 • Changing rooms are open again and it is possible to take a shower there.
 • Parents and spectators are not allowed in the hall.
 • Senior players register on a list in the hall when they arrive.

If you see any unsafe situations, address them or inform one of the board members. We need each other to continue to play badminton and to do so safely!