Update coronavirus

Update januari 2021,
– For English scroll down –

Helaas is het nog niet toegestaan om binnen te sporten. Dat betekent dat badminton tot nader orde is afgelast. Wanneer dit verandert zullen we dit middels de nieuwsbrief en hier op de website communiceren.

Unfortunately, it is not yet allowed to exercise indoors. That means that badminton has been cancelled until further notice. When this changes, we will communicate this through the newsletter and here on the website.

——————————————————————————————————–

Update 5 november 2020,
– For English scroll down –

Update corona
We hebben vandaag bericht gehad dat de sporthal open blijft en de speelavonden dus voorlopig door kunnen gaan, zowel voor jeugd als voor senioren. Voor de speelavonden voor senioren hanteren we hetzelfde inschrijfsysteem en dezelfde richtlijnen als de afgelopen weken. De inschrijflijst bevat ook een tabblad met de benodigde uitleg en spelregels. Kort samengevat betekent dat dat er alleen gesingeld kan worden op een tijdslot waarvoor je je vooraf digitaal hebt ingeschreven. 

Tijdelijk extra zaal op competitiezondagen
Omdat de competitie helaas niet doorgaat, maar de zaal daarvoor al wel gehuurd is, kunnen senioren nu ook op een aantal zondag inschrijven om te spelen. Ook voor deze momenten zal de inschrijflijst gebruikt worden. 

Trainings- en competitiebijdragen
Op dit moment is er nog geen besluit genomen over wat te doen met de betaalde trainings- en competitiebijdragen, nu beiden helaas voortijdig zijn afgebroken. Hier zal op een later moment duidelijkheid over worden gegeven. 

————————————————————————————————————————————–
Update corona
Today we have been informed that the hall will remain open and that the playing evenings can therefore continue for the time being, for both youth and seniors. For the playing evenings for seniors, we use the same registration system and the same guidelines as in recent weeks. The registration list also contains a tab with the necessary explanation and rules. In short, this means that you can only play singles on a time slot for which you have registered digitally in advance.

Temporary extra room on competition Sundays
Because the competition is unfortunately canceled, but the hall has already been rented for it, seniors can now also register to play on a number of Sundays. The registration list will also be used for these moments.

Training and competition contributions
At this point in time, no decision has been taken on what to do with the paid training and competition fees, as both have unfortunately been canceled. You will be informed about this at a later time.

————————————————————————————————————————————–

Update 15 oktober 2020,
– For English scroll down –

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van afgelopen dinsdag zal er voor de speelavonden van BCVoorburg een nieuw plan moeten worden opgesteld. Op dit moment is het bestuur daar mee bezig. Om dit goed te kunnen doen volgens alle landelijke en regionale richtlijnen zijn wij nog in afwachting van informatie van onder andere de gemeente. Daarom gaat de speelavond voor senioren aanstaande vrijdag niet door. Uiterlijk zondag 18 oktober zullen jullie geïnformeerd worden over de nieuwe richtlijnen en maatregelen. In het meest gunstige scenario ontvangen jullie een link om je digitaal in te kunnen schrijven voor speelavonden waarop je kunt singelen.

Aanstaande vrijdag (16 oktober) gaan de jeugdtrainingen wel door!
Uiteraard vragen we iedereen scherp te zijn op het naleven van de richtlijnen:

 • Wees stipt op tijd, kom niet eerder dan dat de training begint;
 • Let op de 1.5 meter afstand. Zorg dat je ook tijdens de uitleg afstand van elkaar en van de trainers houdt;
 • Training afgelopen? Ga meteen via de nooddeuren naar buiten;
 •  Kleedkamers zijn dicht;
 • Ouders zijn niet meer toegestaan in de zaal/tribune. 

———————————————————————————————————————————-
Update corona
As a result of the new measures of last Tuesday, a new plan will have to be drawn for our playing evenings. We are still working on that. In order to do this properly in accordance with all national and regional guidelines, we are still awaiting information. That is why the playing evening for seniors will not take place this Friday. You will be informed about the new guidelines and measures no later than Sunday 18 October. In the most favorable scenario, you will receive a link to register for playing evenings where you can play singles. 

This Friday (October 16) the youth training will continue!
Of course we ask everyone to be keen on complying with the guidelines:

 • Please be exactly on time, do not arrive early;
 • Keep the 1.5 meter distance. Make sure you keep your distance from each other and from the trainers during the explanation;
 • Training finished? Leave the hall immediately by the emergency exit;
 • Changing rooms are closed;
 • Parents are no longer allowed in the hall.

—————————————————————————————————————-

Update 24 september 2020,

– For English scroll down – 

Sinds de start van het nieuwe seizoen is het erg druk in de hal op maandag en vrijdag. Het aantal coronabesmettingen blijft oplopen in onze regio. Daarom is het belangrijk dat wij als sportvereniging voldoende maatregelen treffen voor de veiligheid van onze spelers. Sinds afgelopen vrijdag zijn we verplicht om speelavonden met meer dan 50 spelers te melden, maar het is nog wel toegestaan om met meer mensen te spelen. Het bestuur heeft gemerkt dat met het grote aantal spelers langs de kant afstand houden moeilijk is en dat het vooral bij het inhangbord af en toe erg druk is. Graag wijzen we jullie erop dat het echt belangrijk is dat de spelers langs de kant 1,5m afstand van elkaar houden. Daar kunnen we als vereniging ook op worden gecontroleerd en er staan flinke boetes op het niet naleven van de maatregelen. We zullen de komende weken een betere plek voor het inhangbord zoeken en verzoeken spelers om tijdens het wachten ook gebruik van de tribune te maken om zo voldoende afstand te kunnen houden. Als het nog steeds niet lukt om voldoende afstand te houden zijn we als bestuur genoodzaakt om andere maatregelen te verzinnen zoals het splitsen van de speelavond in meerdere groepen. We hopen uiteraard dat dit niet nodig is. Bedankt voor jullie medewerking! 

Since the start of the new season it has been very crowded in our hall on both the Mondays and Fridays. The number of COVID-19 infections in our region is increasing and therefore it is important for our club to take adequate preventive measures to ensure the safety of our players. From last Friday we are obliged to report playing evenings where we have more than 50 players, but we are still allowed to play with more than 50 people. The BCV board has noticed that due to the large number of players waiting next to the courts, people find it difficult to maintain sufficient distance from each other. Furthermore it is occasionally very busy near our court reservation board.  Please be aware that it is very important to maintain 1,5m distance from others when you waiting for your turn to play. The club is responsible for enforcing sufficient measures and can be checked for this. If we fail to adhere to the prescribed measures we can be substantially fined. In the next few weeks we will try to find a better spot for our court reservation board and players are asked to also use the tribune while waiting for their turn to play in order to keep sufficient distance from others. If we notice that our current measures are insufficient we will be forced to look for alternatives such as splitting the playing evenings into multiple time slots. However, we hope that more drastic measures will not be necessary. Thank you for your cooperation! 

—————————————————————————————————————-

Update 9 september 2021,

Overzicht belangrijkste coronamaatregelen
De afgelopen tijd zijn het protocol en de maatregelen meerdere keren gewijzigd. Daarom hieronder nog een keer samengevat wat de belangrijkste maatregelen zijn op dit moment.

 • Uiteraard gelden allereerst de algemene richtlijnen: blijf thuis bij klachten en let op hygiëne;
 • Volg bij binnenkomst en het verlaten van Forum Kwadraat de pijlen voor de juiste looproute;
 • Desinfecteer je handen bij binnenkomst;
 • Schrijf op de aanwezigheidslijst in de zaal je naam (voor teams die te gast zijn is één contactpersoon met telefoonnummer voldoende);
 • De kleedkamers en de kantine zijn weer open. Zorg wel dat je ook hier 1,5 meter afstand houdt en het gebruik hiervan tot een minimum beperkt;
 • Toeschouwers zijn helaas nog niet welkom;
 • Tussen het spelen door dient 1,5 meter afstand gewaarborgd te blijven. Indien het druk is naast de baan, maak dan gebruik van de tribune om voldoende afstand te kunnen houden.
 • Heb geduld bij het inhangbord en houd ook daar voldoende afstand!

Klik hier om het volledige protocol te bekijken.

—————————————————————————————————————-

Update 27 augustus 2020,

Start nieuw seizoen
Onze ambitie is om het digitale reserveringssysteem van de Woosh! App te gaan gebruiken voor het reserveren van plekken op de baan. Dit zou dan ook gelijk functioneren als registratiesysteem om bij te houden welke spelers op welke speelavond aanwezig waren. We hebben de app getest en onze conclusie is dat deze vooralsnog niet goed genoeg werkt. Vanaf de start van het nieuwe seizoen (31 augustus) gebruiken we daarom wederom het inhangbord om plekken op de baan te reserveren en daarnaast blijven we de registratielijst in de hal gebruiken. Zorg wel dat je bij het inhangbord voldoende afstand van elkaar houdt. Het Corona protocol is hierop aangepast.

—————————————————————————————————————-

Update 19 juli 2020,

Aangepast corona protocol – nieuw registratiesysteem
Na de eerste twee speelweken sinds de heropening hebben we het BCV Corona protocol aangepast op basis van de ervaringen in de hal en om het nieuwe registratiesysteem toe te voegen. Vanaf maandag 20-07-2020 is vooraf registreren via een spreadsheet niet meer nodig en dien je jezelf in de hal te registreren via de nieuwe app Woosh!, die Sportunity voor Badminton Nederland heeft ontwikkeld. Voor nu gaan we dit alleen als registratiesysteem gebruiken om vast te leggen wie er op welke speelavond aanwezig was, voornamelijk om betrokken leden te kunnen informeren in het geval van een Covid-19 uitbraak. We overwegen ook om later het registratiesysteem te gebruiken ter vervanging van ons inhangbord, maar momenteel sluit dit nog niet volledig aan bij onze behoeften. Als je de app hebt geïnstalleerd en een Sport ID hebt aangemaakt kun je, zodra je in de buurt bent van de sporthal, onze vereniging aanklikken in de app en jezelf registreren voor die speelavond. Als je geen smartphone hebt is er de mogelijkheid om in plaats daarvan je naam op een lijst in de hal te zetten. Verder hebben we gemerkt dato ndanks de regels van Sportfondsen om direct de accommodatie te verlaten na het sporten, de kantine wel open is. Je kunt daar dus wel degelijk terecht voor een drankje tijdens of na het sporten. Let ook op dat vanaf maandag 20-07-2020 het nog maar mogelijk is om tot 22:00 te spelen.

—————————————————————————————————————-

Update 4 juli 2020,

Badminton in de zomermaanden toch mogelijk!

Goed nieuws! Na nader onderzoek is gebleken dat sporthal Forum Kwadraat toch open mag en voldoet aan de eisen opgesteld vanuit de Veiligheidsregio Haaglanden. Aanstaande maandag 6 juli zullen we daarom voor de senioren weer starten met badminton in de hal op maandag en vrijdag. De eerste vier speelavonden vallen onder de reguliere zaalhuur en zijn van 20:00 tot 22:30. Van 20 juli t/m 28 augustus huren we de hal van 20:00 tot 22:00 iedere maandag en vrijdag. Om veilig te kunnen spelen in de hal hebben we het BCV Corona protocol opgesteld, dat is gebaseerd op de voorwaarden van Sportfondsen en het Protocol verantwoord sporten van Badminton Nederland. Belangrijk daarbij is dat je je van tevoren moet aanmelden via het registratiesysteem. Vooralsnog is dit een spreadsheet, omdat het registratiesysteem Woosh dat Badminton Nederland aan verenigingen wil aanbieden nog in ontwikkeling is. Lees de instructies zorgvuldig door, meld je aan en bereid je thuis goed voor op de speelavonden! Tot snel in de zaal!

—————————————————————————————————————-

Update 26 mei 2020,

Alternatieve training senioren
Inmiddels is er toestemming om ook voor senioren een alternatieve buitentraining te organiseren. Deze zal plaatsvinden op vrijdagavond tussen 20:00 en 21:00 op een van de velden van Forum Sport in Voorburg. Casper zal een conditietraining verzorgen. Daarnaast zijn er verschillende materialen aanwezig, zoals een speedmintonset en airbadmintonshuttles waarmee je ook zelf aan de slag kunt. Neem dan ook je eigen racket mee. Graag vooraf het protocol  doornemen, zodat je weet wat de looproutes en richtlijnen zijn. Mocht het zo slecht weer zijn dat de training voor senioren niet door kan gaan, dan lees je dit hier op vrijdagmiddag, dus bij twijfel deze pagina in de gaten houden.

—————————————————————————————————————-

Update 4 mei 2020,

Algemeen
Helaas werd bij de afgelopen persconferentie duidelijk dat er voorlopig nog niet gebadmintond mag worden in de sporthal. Dat betekent dat onze reguliere speelavonden tot minimaal 20 mei zijn afgelast. Daarna zullen we op basis van de nieuwe persconferentie bekijken hoe het verder gaat. 

Alternatieve training jeugd
Voor de jeugd onderzoeken we op dit moment of we op vrijdagavond een vervangende sporttraining in de buitenlucht kunnen aanbieden. We zijn in contact met de gemeente, andere sportverenigingen en onze trainers om te kijken hoe en waar we dit veilig kunnen organiseren. De streefdatum om hiermee te starten is vrijdag 15 mei. Om dit veilig te laten verlopen zijn we op zoek naar een of meerdere coronacoördinatoren die helpen bij de ontvangst van de kinderen op vrijdag tussen 16:00 uur en 20:00 uur. Kun jij ons helpen? Je kunt je per mail bij Gert aanmelden. 

Aflasten kamp
Helaas hebben we besloten het kamp dit jaar niet door te laten gaan. Bekijk hier een filmpje van de kampcommissie. Later dit jaar zal de kampcommissie voor alle jeugdleden een alternatieve kampdag organiseren. Hopelijk zien we jullie daar!

Wat gebeurt er met de ledenbijdragen tijdens corona?
Omdat de jeugdcompetitie en andere voorjaarscompetities al heel snel stil werden gelegd worden die competitiebijdragen niet geïnd. Er moet nog blijken of wij zaalhuur en bondsbijdrage terugkrijgen. Over de trainingsbijdrage (alleen volwassenen) beraden wij ons op een mogelijke gedeeltelijke teruggave. De ledencontributie is geïnd en wordt in beginsel niet teruggegeven. Dat is namelijk de bijdrage voor het lidmaatschap van de vereniging. Als mocht blijken dat onze kosten door corona dalen, dan kan de club die bijdragen aanpassen.

Bingo
Tijd voor wat gezelligheid in deze gekke tijd. Op vrijdag 8 mei om 20:30 organiseren we een digitale bingo-avond. Aanmelden kan door Amandine een appje te sturen, dan krijg je een foto van je bingokaart. Op de avond zelf ontvang je een link om de bingo via Zoom bij te wonen. 

—————————————————————————————————————-

Update 3 april 2020,

Wat een gekke tijd; scholen zijn gesloten, iedereen werkt waar mogelijk thuis en sportverenigingen zijn dicht. Allemaal maatregelen om onszelf en anderen zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Eerder lieten we jullie weten dat er tot en met 6 april helaas geen badminton zal zijn. Met de huidige informatie wordt dit ten minste verlengd tot en met dinsdag 28 april. Daarnaast hebben we besloten ook de volgende maatregelen te nemen:
– Het BDO Pouletoernooi op 11 april gaat niet door;
– Het ALFeest van 22 april wordt tot nader orde verplaatst.
Inmiddels is er vanuit Badminton Nederland bericht gekomen dat zij alle toernooien en competities die onder de vlag van Badminton Nederland vallen dit seizoen niet meer uitspelen. Dit houdt in dat de jeugdcompetitie en de seniorencompetitie dit seizoen verder vervallen. 

——————————————————————————————————-

Update 15 maart 2020,

Als er nieuwe updates zijn zullen deze op de website worden vermeld en daarnaast, zoals nu, per mail worden verstuurd. 

Naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen en landelijke adviezen hebben wij besloten dat er in ieder geval tot en met 31 maart 2020 geen badminton is. Wij hopen op uw begrip voor deze keuze en hopen iedereen snel weer in de zaal te kunnen treffen. 

Bij updates zullen we u nader informeren per mail en via onze website.
 
Groet,
Bestuur van BCV

——————————————————————————————————-

Update March 15th,

In response to the latest developments and national advice, we have decided that there is no badminton until at least March 31, 2020. Thank you for your understanding, hopefully we can resume playing soon.

We will communicate updates via email and via oud website.

———————————— —————————————————————————————