Update coronavirus, geen badminton

Update 4 mei,

Algemeen
Helaas werd bij de afgelopen persconferentie duidelijk dat er voorlopig nog niet gebadmintond mag worden in de sporthal. Dat betekent dat onze reguliere speelavonden tot minimaal 20 mei zijn afgelast. Daarna zullen we op basis van de nieuwe persconferentie bekijken hoe het verder gaat. 

Alternatieve training jeugd
Voor de jeugd onderzoeken we op dit moment of we op vrijdagavond een vervangende sporttraining in de buitenlucht kunnen aanbieden. We zijn in contact met de gemeente, andere sportverenigingen en onze trainers om te kijken hoe en waar we dit veilig kunnen organiseren. De streefdatum om hiermee te starten is vrijdag 15 mei. Om dit veilig te laten verlopen zijn we op zoek naar een of meerdere coronacoördinatoren die helpen bij de ontvangst van de kinderen op vrijdag tussen 16:00 uur en 20:00 uur. Kun jij ons helpen? Je kunt je per mail bij Gert aanmelden. 

Aflasten kamp
Helaas hebben we besloten het kamp dit jaar niet door te laten gaan. Bekijk hier een filmpje van de kampcommissie. Later dit jaar zal de kampcommissie voor alle jeugdleden een alternatieve kampdag organiseren. Hopelijk zien we jullie daar!

Wat gebeurt er met de ledenbijdragen tijdens corona?
Omdat de jeugdcompetitie en andere voorjaarscompetities al heel snel stil werden gelegd worden die competitiebijdragen niet geïnd. Er moet nog blijken of wij zaalhuur en bondsbijdrage terugkrijgen. Over de trainingsbijdrage (alleen volwassenen) beraden wij ons op een mogelijke gedeeltelijke teruggave. De ledencontributie is geïnd en wordt in beginsel niet teruggegeven. Dat is namelijk de bijdrage voor het lidmaatschap van de vereniging. Als mocht blijken dat onze kosten door corona dalen, dan kan de club die bijdragen aanpassen.

Bingo
Tijd voor wat gezelligheid in deze gekke tijd. Op vrijdag 8 mei om 20:30 organiseren we een digitale bingo-avond. Aanmelden kan door Amandine een appje te sturen, dan krijg je een foto van je bingokaart. Op de avond zelf ontvang je een link om de bingo via Zoom bij te wonen. 

——————————————————————————————————————-

Update 3 april,

Wat een gekke tijd; scholen zijn gesloten, iedereen werkt waar mogelijk thuis en sportverenigingen zijn dicht. Allemaal maatregelen om onszelf en anderen zoveel mogelijk te beschermen tegen het coronavirus. Eerder lieten we jullie weten dat er tot en met 6 april helaas geen badminton zal zijn. Met de huidige informatie wordt dit ten minste verlengd tot en met dinsdag 28 april. Daarnaast hebben we besloten ook de volgende maatregelen te nemen:
– Het BDO Pouletoernooi op 11 april gaat niet door;
– Het ALFeest van 22 april wordt tot nader orde verplaatst.
Inmiddels is er vanuit Badminton Nederland bericht gekomen dat zij alle toernooien en competities die onder de vlag van Badminton Nederland vallen dit seizoen niet meer uitspelen. Dit houdt in dat de jeugdcompetitie en de seniorencompetitie dit seizoen verder vervallen. 

——————————————————————————————————-

Update 15 maart,

Als er nieuwe updates zijn zullen deze op de website worden vermeld en daarnaast, zoals nu, per mail worden verstuurd. 

Naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen en landelijke adviezen hebben wij besloten dat er in ieder geval tot en met 31 maart 2020 geen badminton is. Wij hopen op uw begrip voor deze keuze en hopen iedereen snel weer in de zaal te kunnen treffen. 

Bij updates zullen we u nader informeren per mail en via onze website.
 
Groet,
Bestuur van BCV

——————————————————————————————————-

Update March 15th,

In response to the latest developments and national advice, we have decided that there is no badminton until at least March 31, 2020. Thank you for your understanding, hopefully we can resume playing soon.

We will communicate updates via email and via oud website.

———————————— —————————————————————————————